Pràctiques curriculars i extracurriculars

D’acord amb la normativa de pràctiques aprovada a través de l’acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012 i de 20 de març del 2013, les pràctiques extracurriculars són retribuides, i les curriculars no. Això significa que aquelles pràctiques que s’imposen de manera obligatòria als crèdits a satisfer a la carrera no són remunerades.

L’article 14.1 d’aquesta normativa regula per una banda la contraprestació econòmica o “l’ajut de l’estudi” de les pràctiques extracurriculars, és a dir, aquelles pràctiques que l’estudiant realitza de forma voluntària. En aquests casos la quantitat l’aprova el Consell Social anualment, i al document annex al conveni ha de recollir, si escau, la quantitat en concepte d’ajut a l’estudi que rebrà l’estudiant, que no pot ser inferior a la quantitat que s’aprovi anualment el Consell Social. Exceptua els casos d’entitats d’interès públic, socials o benèfiques no serà remunerada.

En el cas de les pràctiques curriculars s’estableix que té un caràcter voluntari, així doncs no és necessari que l’alumne rebi una contraprestació.

Demandem, doncs, les següents mesures de mínims a la Universitat Pompeu Fabra envers les pràctiques universitàries:
 
  1. Que el Claustre sigui el que aprovi la quantitat anual.
  2. Que ambdues pràctiques siguin remunerades.
  3. Que l’estudiant conegui les seves condicions de treball amb anterioritat de la firma del conveni de pràctiques
  4. No es poden establir excepcions sempre que l’entitat disposi de plantilla.

2 comentarios en “Pràctiques curriculars i extracurriculars

  1. Pingback: Recuperem el nostre present. Guanyem el nostre futur | Recuperem el nostre Present

  2. Pingback: Recuperem el nostre present. Guanyem el nostre futur | upf ap9

Los comentarios están cerrados.