PDI i PAS

Aquest curs, igual que els anteriors, hem vist com empitjoraven les condicions de treball dels docents, investigadors i personal d’administració i serveis de la nostra Universitat, i com tenen sobre el seu cap l’amenaça de quedar-se a l’atur, ja sigui per un acomiadament o per una no-renovació de contracte com ja ha succeit amb centenars de (falsos) professors associats i altres treballadores precaries de la UPF.

Aquesta manca de seguretat laboral o el fet que haguin de fer més hores, amb menys recursos i amb menys retribució i, per suposat, la reducció de plantilles, ens afecta directament com a estudiants perque empitjora la nostra formació. Les persones ocupades de garantir que ens formem no hi són perque els han fet fora o no poden desenvolupar la seva tasca en unes condicions dignes.

Les funcions  que possibiliten que aprenem (preparació de les classes, el seguiment que poden fer dels estudiants, la producció i transmissió de coneixement, etc) es veuen fortament ressentides per la manca de drets laborals del Personal Docent i d’Investigació. Al mateix temps, el funcionament de la Universitat es veu malmés per la precarietat del Personal d’Administració i Serveis, peça fonamental en l’engranatge universitari.

Com a estudiants hem de defensar el lloc de feina i les condicions laborals del PDI i PAS perquè equival a defensar la nostra universitat UPF, doncs la Universitat són les seves treballadores que la fan funcionar. De totes les persones que treballen a la universitat són aquests col·lectius els que coneixen exactament el seu funcionament i les seves condicions, en que ha de millorar, i els donarem tot el suport en les reivindicacions que plantegin.

Demandem, doncs, les següents mesures de mínims a la Universitat Pompeu Fabra per PAS i el PDI:

  1. Ni acomiadaments ni no renovacions de contracte de PDI i PAS.
  2. No augment de jornades laborals ni retallades salarials.