Horaris

Els horaris de la nostra Universitat acostumen a ocupar el temps complet dels estudiants. Tot i que això es defensat con un tret distintiu de la UPF, impossibilita fer compatible estudiar amb treballar ja sigui de manera remunerada o en tasques reproductives a l’àmbit familiar. A més, dificulta la conciaciliació amb altres activitats formatives o personals.
Donat el contingut pràctic de la gran majoria d’estudis cursats en aquests campus, se’ns obliga a estar a la facultat a jornada completa. Estem lligades a uns horaris variables i poc compactats que ens fraccionen les estones lliures fent-nos restar a la universitat una gran quantitat d’hores mortes. En alguns casos, fins i tot hem de desplaçar-nos d’un campus a un altre, com és el cas del Grau en Enginyeria Biomèdica (entre el Campus del Mar i el de Poblenou) i el de Periodisme (entre Poblenou i el Campus de la Ciutadella). Amb aquesta excusa se’ns priva de la possibilitat de treballar parcialment per a poder pagar-nos la carrera, tot i ésser aquests estudis dels més cars d’entre les universitats públiques catalanes.

A més, no disposem de cap estona no lectiva comuna per a tots els estudis de la mateixa facultat, i en molts casos, ni tan sols les persones del mateix curs podem coincidir durant una o dues hores a la setmana fora de l’activitat acadèmica. Això evita que puguem dur a terme activitats no relacionades estrictament amb el Pla Docent, però que sí que considerem imprescindibles per als i les estudiants.

Demandem, doncs, les següents mesures de mínims a la Universitat Pompeu Fabra en materia d’horaris:

  1. Que es faciliti la conciliació amb la vida personal/familiar/laboral a través d’una franja horària de matí o de tarda.
  2. En els estudis on no sigui possible, revisió i reorganització dels horaris que ens permetin disposar de més temps lliure.
  3. Una franja horària comuna per a les persones de la mateixa facultat, i a poder ser, del campus, per a realitzar actes, trobades, etc. de caràcter extracurricular.